Onze dienstverlening bestaat uit salarisadministraties, financiële administraties, accountancy dienstverlening en fiscale dienstverlening.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Financiële administratie en salarisadministratie;
 • Periodieke managementinformatie;
 • Verzorgen van de belastingaangiften,
  zoals loonheffing, vennootschapsbelasting
  en omzetbelasting
 • Begrotingen en liquiditeitsprognose;
 • Advies inzake bedrijfsstructuur;
 • Opmaken van de jaarverantwoording;
 • Financiële sparringpartner voor bijvoorbeeld
  investeringsplannen, vastgoedproblematiek of reorganisaties;
 • Deponeren van de jaarrekening;
 • Afgeven accountantsverklaringen;
 • Het opmaken van de nacalculatie /
  productieverantwoording;
 • De akkoordverklaring van het CAK;
 • De financiële verantwoording voor het
  bestuur en de Raad van Toezicht;

CAS Zorg Accountants diensten